BILMELI CHAT DÜZGÜNNAMA

BILMELI CHAT agza bolmak bilen şu düzgünleri kabul edýärsiňiz

 • Spam, hapa we paýynç sözler gadagan

  Şeýle mazmunly sözler we sözlemler, şeýle hem şahsy söhbetdeşlikde gadagan!

 • Milletparazlyk we kemsitmeler

  Milletparazlyk etmek, şahsyýeti kemsitmek düýbünden gadagandyr

 • Başga ulanyjy adyny ulanyp girmek

  Öz adyňyzy/nikyňyzyň ýerine başga ulanyjy adyny ulanmak we söhbetdeşlige girmek gadagan

 • Öz içinde gelşiksiz (hapa) mazmunly suratlar gadagan

  Çat-da surat ugratmaga rugsat berilýär, emma hapa suratlar we gelişmejek suratlary ugradan agzalar blok ediler