ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Goşgylar we Manyly setirler


61

34

45

143

143

143

143

143

143

143

143

143

Annagurbanow A - Goşgylary we setirleri hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(965) Annamuhammet

Salam annagurbanow men senin bilen bir gosgy yazmak isleyan son ozum imodan db ederin hayystymy bitirip biljekmi?
24.06.19 22:50
 Anonimus

men näme etdimde meni şu yagdaya saldy. wepaly bolup yaşap yörmek şeyle kynmy. ondan ayrylyp nirä gideyin. indi oń bln nädip yaşayyn.
24.06.19 16:52
 Anonimus

sizem birnäce gezek aldadylyp gördüñizmi. ol meni söyyä diñe meni diyip arkayynlasan pursadyñyz telfonunda başga birine yazylan sms okadyñyzmy. ony söyyändigiñiz ücin cyn yürekden puşman bolduñyzmy. 7 yyllyk yan yoldaşyñyz sizede ikilik etdimi hemem birnäce gezek. şu yagdayymy añladyan goşgy barmy.
24.06.19 16:48
 aganyaz

salam anagurban aga dine soygi hagda yazyn hayys men 2005 nji yyl men bilen den kim gyzlar siler bilen tansypbolyarmy
24.06.19 10:24
 Aygul

Men sizin yazan gosgularynyzy gaty gowy gordum maladiss
23.06.19 09:47
 Bagul

bet
23.06.19 09:44
 Selbi

Hemma salam.
23.06.19 06:10
 Ezizhan beti

Salam Annagurban Annagurbanow siziñ adyñyz Annagurbanmy ýa başgamy eger müñkin bolsa aýdaýyñ
21.06.19 20:34
 Annagurban

Sagboluň! Taňyr ýalkasyn hemmäňize,! Meň belgim şul+99364143514
21.06.19 17:05
 Selbi

Men adym Bahar. Yylym 2001. Siz nacinji yyl.
21.06.19 08:17
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 965-956

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak