TM HYZMAT BILMELI
Gözellik


Dünýäde iň gymmat köwüş

Britan dizaýnery Debbi Uingem iň gymmat jübüt köwüşi hödürledi...
Dyrnaklaryñ ÿagdaÿy hakda faktlar

Biziñ dyrnaklarymyzyñ ÿagdaÿyny bilmek üçin lukmanlar wizual gözegçilik edÿärler. Biziñ bedenimiz içimizde bolÿan zatlary aÿdyp bilÿär...Dünÿäde iñ mešgur we gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri

Gymmat altyn - kümüš šaÿ-sepleri özüniñ amatlylygy bilen tapawutlananok, ÿöne olar esasy orun eÿeleÿär...Manikýur hakda gyzykly we dogryçyl faktlar

Manikýur - bedene seretmegiň bir görnüşi! Ol esasan gyz-gelinlerimiziň barmaklarynyň dyrnaklary üçin niýetlenen. Olary massaj etmek, bezemek, daş keşbini üýtgetmek we şuňa degişli bilinmedik faktlar!