ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Haýwanlar


Dünýäde howply haýwanlar

Zäherli agaç-geziji gurbaga, Afrikan gäwmişi, Ak aýy...


Reýting: 4.5/5 (13 baha berildi)


Kizaý atly goňur panda

Kizaý (Qizai) – goňur reňkli erkek pandasy. Öz tohumynda ýeketäk bolan panda Quingling Mountains...


Reýting: 4.3/5 (7 baha berildi)


Anakonda hakda faktlar

Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler...


Reýting: 4.7/5 (12 baha berildi)


Tebigatda äpet haýwanlar

Adamlarda duš gelši ÿaly haÿwanlaryñ hem ägirt ululary dušÿar...


Reýting: 4.2/5 (23 baha berildi)


Ahal Teke atlar

Ahalteke aty-bu örän owadan, ÿüñi metal öwüšgini berÿän at. Tohumyñ wekilleri häzirki ....


Reýting: 4.4/5 (18 baha berildi)


Gaplaňhas balyk-murena, Atlantik
okeanynyň iň howply balygy

Muren balyklaryň ýaramaz abraýy bilen peýdalanýanlaryň arasyndada bu ýyrtyjylar – iň howplylaryň we gazaplysy bolýandyr....


Reýting: 4.2/5 (13 baha berildi)


Dünýäde ady belli gaplaň – Çampawat urkaçy gaplaňy

Dünýäde ady belli gaplaň – 436 adam öldüren Çampawat urkaçy ...


Reýting: 3.5/5 (15 baha berildi)


Kirpi hakda gyzykly faktlar

Kirpiler ýer ýüzünde 15 million ýyl mundan ozal döräpdirler.....


Reýting: 4.6/5 (8 baha berildi)


Haýwanat dünýäsinden 17 faktlar

Biziň daşky gurşabymyz tebigat - tebigatda bolsa haýwanlar. Haýwansyz tebigaty gözegne getirmek kyn, geliň olar hakda gyzykly maglumatlary bileliň!


Reýting: 4.7/5 (10 baha berildi)


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak