TM HYZMAT BILMELI
Sen meniň üçin gymmatly


Sen meniň üçin gymmatly

Öz - özümden gabanýan diýilýärä, şol söze men kän wagt bäri düşinemokdym. Nähili öz-özüňden gabanylýaka diýip pikirlenýädim. Sen geldiň maňa öz-özümden gabanmaklygy öwretdiň,. Kä wagt saňa seredip durşyma gapdalymdaky deň-duşlammyň näme diýip näme aýtýanynada üns bermeýä wagtym boldy,. Esli wagt saňa seredip, soň bolsa öz içimden meniňki ýaly başgada seretýän barmyka diýip derrew daş-töweregime garanjaklaýan, ýene öz içimden beýle kän seredip gözimi degiräýmäýin diýen wagtlam boldy, Sen ýolda-yzda bir ýerlere barýan bolsaň, özge ynsanlar saňa seredişende, belkem tanyş görip seretýändirlerem welin, Onda-da şolara öňiňe seretsene nämä beýle seretýäň diýäýesim gelýä, Sen meň üçin şeýle gymmatly, sen maňa öz- özüňden gabanmaklygy öwretdiň,.

Awtor: Annagurbanow Annagurban


Hekaýa baha ber:

Reýting: 4.8/5 (17 baha berildi berildi)


Okaldy: 1. Şü gün okaldy: 1


Hekaýa hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(23) Leyla

Gabanjanlyk gowy zat dal
19.05.19 10:52
 Ayka Aysoltan

Hakykatdanda gabanmak gowy dal 1sagat soyyan diyan bolsan 1sekunt gecmakan gaharna yigrenyan diydiryan duygu gabanmajak bolun yone gabanmasada soyenok meni diyilyan duyguny doredyar mendara Mary titow
18.05.19 11:23
 Masa

Gabanmak nahili duygyka mende entek beyle bolup gorenok.Bolmasynamda herna.Pikirimce Gabanmak Gowy duygy dal yaly😛😛😍😍
17.05.19 06:24
 tumar

gabanmak gowy dalda ynanmazcylyk doretya sonunda
15.05.19 17:09
 tumar

gabanmak gowy dalda ynanmazcylyk doretya sonunda
15.05.19 17:08
 S.B

Gabanyan adam cyn yurekden soyyandir yone asa gabanmak bir birini yitirmegi mumkin
15.05.19 10:05
 mmm

Gabanmak ynamsyzlykmyka diyyan ynamsyzlyga eltyanem gabanylyanyn ozi semal bolmasa cop basy gymyldamaz
07.05.19 22:07
 Merjen Wepa

slm dogrymy aytsam Wepamda meni gysganyar nameden ka?
03.05.19 12:31
 ***M***P***B****

Gaty gabansan elindakini gidirmegin mumkin😍😍😍😍
03.05.19 08:19
 A. H. B.98

Juda ajaýyp. Sorag 30 sany ýumurtgany 7 güniñ dowamynda täk-täkden iýmeli
28.04.19 19:41
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 18-9

Teswir galdyr

Hekaýany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak