ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
#Pikirlen
Manyly sözler


38

39

48

50


45

43

40

45

50

#Pikirlen - Manyly suratlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(434) Anonimus

aydogdy
19.02.19 20:34
 Gunayym

Manyly sozler.tm.com+99365966301
16.02.19 14:35
 Zyýada

Manyly eken halasym
16.02.19 13:10
 Gülâş

Juda go ey eken gündelik täzelerine garaşýas haýyş tâzelerini bize ýetirip duruñ
16.02.19 06:50
 Ý

gaty gowy
15.02.19 14:36
 Ysmaýyl

Aýçiçek salam
14.02.19 14:32
 Batyr

Walik-Salam
14.02.19 10:40
 Bayyr

Jaýdar aýdylan sözler
14.02.19 10:39
 Aýçiçek

Gaty gowy eken ýene täzelerine garaşýas
14.02.19 07:26
 Gunça

Juda gowy eken
14.02.19 06:27
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 119-110

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak