ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
#Pikirlen
Manyly sözler


40

41

50

52


46

46

42

47

51

#Pikirlen - Manyly suratlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(449) Maysa

Salam hemmanize basga uytgesiklik yokmy
15.05.19 15:03
 Bahargül

Halallyk we akgöwünlülik gymmat häsýetlerdir. Bu häsiýetler arzan adamlarda bolmaýar.... men bu sözleri bir ýerlerdenä okapdym
15.05.19 14:27
 Bahargül

Halallyk we akgöwünlülik gymmat häsýetlerdir. Bu häsýetler arzan adamlarda bolmaýar... men bu sözleri bir ýerdä okapdym
15.05.19 14:23
 A. H. B.98

Hemmelere salam
15.05.19 06:28
 Nazlihan

Wiý näme üçin ýazyşmaýaňyz????????????????????????????
15.05.19 06:10
 Nazlihan

Maysa dogrusy ozuniz aydayyň
14.05.19 17:14
 Nazlihan

Maysa salam gowumysynyz men siziň soragynyzy kop oyladym emma jogap tapmadym
14.05.19 17:10
 Nazlihan

Oran gowy durmus yolumyzy tapmak üçin oran gowy sozler, suratlar.
14.05.19 17:03
 Olya

Yok 14 ayak bolaymasa adamdada iki ayak bar jemem 7 adam bolsa 14 ayak bolmaly oytyansmile
14.05.19 12:45
 Olya

Jemi 7 ayak bar pisikler we onun cagalary adamlaryn sumkalarynyn icinde sonun ucin 7 ayak bar
14.05.19 12:30
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 389-380

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak