ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
#Pikirlen
Manyly sözler


38

39

48

50


46

42

40

45

50

#Pikirlen - Manyly suratlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(433) Maşa

Salam Gul Men pikrimce berlen durmusda ikisi hem gerek basarsan
22.05.19 18:46
 Ýekeje

Salam Gül sorag juda gowy eken haladym jogaby örän çylşyrymly gowy ýaşamak ü/n gowy zähmet hem čekmeli ,ýöne öz erkine şadyýan wagyt hem gowy .Meniñ pikirimçe birinji ýagny (a) jogap dogry
22.05.19 17:54
 Gül

Joralar we dostlar hemmäñize salam! Men bir soraga hiç jogap tapyp bilemmok. Haýy$ etýän $u soragyñ jogabyny bilmäge kömek edäýiñ. Sorag $eýle "size berlen durmu$y nähili ýa$amaly?" a). Ähli wagtyñy diñe agyr zähmete bagy$ etmeli we beýik üstünliklere ýetmeli b). Ähli wagtyñy $atlanmaga sarp edip durmu$dan lezzet alyp öz erkiñe gezmeli
22.05.19 16:38
 Dowlet

Ajayp sozler
20.05.19 23:48
 Ýekeje

Hemmelere salam
18.05.19 19:37
 Anonimus

yardynou like
17.05.19 15:46
 Maşa

Her bir sozuniz men ucun gymmatly.Hersinin anyrsyndan cun many alyan.Manzyny cakyan.Isinize ustunlik hormatly yazyjy.Yenede tazelerine sabyrsyzlyk bn garasyaryn.Maşa🌹🌹
17.05.19 13:49
 Didar

Salam
17.05.19 10:18
 Bahargül

Halallyk we akgöwünlikik gymmat häsiýetlerdir. Olar arzan adamlarda bolmaýar... Men bu sözler bir ýerlerdänä okapdym.
16.05.19 17:57
 Nazlihan

Men Nazlihan, hemmanize salam Sizden hayysymm bar. Amalia hakda maglumat berseniz!!!!!!?!!!
15.05.19 17:36
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 399-390

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak