ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
#Pikirlen
Manyly sözler


40

41

50

52


46

46

42

47

51

#Pikirlen - Manyly suratlar hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(449) Ajap

Hemmelere salam .Hormarly okaýjylr siziñ hemmäñize bir soragym bar.Sorag ''Gõzegiñe getir eliñde mikirafon ,bütin dünýä sizi diñleýär,siz näme diýip gygyrardyñyz".
28.05.19 14:21
 dunya

men pikirimce isleg isleg bolmasa hic zadyn.geregi yok gerek bolan zadynam islap alyan seyledami dimek hemme zada gerek bolan zat islegmika diyyan men.pikirima seyle galanynam bilmedimda
28.05.19 13:44
 dunya

men pikirimce ahli wagtynam agyr zahmete sarp etmwli dal sebabi ahli wagtyny agyr zahmete sarp etsen onda bir kesele ducar bolmagynam mumkin emma ahli wagtyny satlanyp oz erkinede yoremeli dal hemme zady wagtynda sarp etmeli elbetde zahmetem.cekmeli satlanmalam yone yerli yerinde berjay etsen gowy bolarmyka dip pikir etyan....
28.05.19 13:32
 K.e.r.i.m.b.e.r.d.i.

Gowy sözler haladym
28.05.19 08:34
 Ajap

Gaty gowy
27.05.19 21:19
 Ajap

☺☺☺👍👌👏👏👏👏
26.05.19 15:00
 Röwşen

Bet
25.05.19 23:51
 gowher

Salam
24.05.19 12:56
 gowher

Salam
24.05.19 12:56
 SErdaR

😔😔😔
24.05.19 09:23
başyna  <<öňe yza>> 
görkezilen teswirler 409-400

Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak