TM HYZMAT BILMELI
Anakonda hakda faktlar


Anakonda - syrly we mekir. Howply we gizlin.
Anakonda dürli-dürli guşlary we reptilileri suwda bogup, olar bilen iýmitlenýärler. Haýwanat bagynda bir gezek anakonda 2,5 metrlik pitony ilki bogup soňra iýdi. Anakonda aw'yny tutuşlaýyn ýuwutýar. San-Paulada (Brazilia) 4,2 metrlik we 94 kilogramlyk anakonda 4 bilen 5 ýaş arasyndaky 42 kilogramlyk puma'ny bogup öldürýär soňra ýuwutýar. Anakonda hem şahsy zalymlyklary bilen hem bellenilip geçilýär.

Anakonda zähersiz - onuň tüýküligi adam üçin zyýansyz , hatta dişiniň galdyran yzy agyryly bolup biler.

Şeýlelikde anakonda haýwanat äleminiň ýylanlaryna görä iň agyr ýylan. Anakonda sessiz ýerlerde yaşaýar meselem "Amazon'da" . Anakonda öz reňkleriniň kömegi bilen gizlenip bilýär. Urkaçy anakonda'nyň boýy 4,6 metr, erkek anakonda'nyň boýy bolsa 3 metr.

Ýazan: Muhammetali
Sene: 06.04.2018


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (12 baha berildi berildi)

Okaldy: 1666.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(11) AZIZ

Şemşadyň aýdyşy ýaly menem şol kinony gordüm ýöne men disda gördüm gaty gorgunç.
09.06.19 08:40
  M

Anakondalar hakda gaty gowy zatlar yazypsynyz sagbolun👍🏻🐍
05.06.19 07:40
 semsat

gyw «akon»daldiredinmi??tkm-da so bolsa yeke adamam gorkusyz oturyp bilmeya..men rus kanalyndan bir kino gorupdim o barada..gaty gorkuncsadsad;(
22.04.19 19:07
 akon

bizdaki haywanat bagynda yok piton bar bah anakonda bolsa kemem dal bizem gorsekda
28.03.19 18:41
 selbi

Gaty gowy duzupsiniz hemmäńize spasibo
15.03.19 20:35
 selbi

Gaty gowy duzupsiniz hemmäńize spasibo
15.03.19 20:35
 ALLANUR

Gowy isinizde rowac
19.02.19 21:56
 Ahmedik

Gaty gowy, ishin ileri dostum...
04.02.19 03:33
 Rahman

👍
12.01.19 15:42
 Agajan Annmyradow

Gowy soz yok 👍👍👍👍👍
12.11.18 19:33
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 11-2

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak