TM HYZMAT BILMELI
Banan hakda gyzykly maglumatlar


Banan ( Lat. Músa ) - tropiki klimatda ösýär. Hasaplamalara görä 40 ýakyn banan görnüşleri bar.

Bu ösümlik iň uly otlaryň arasyna girýär. Banan agajy 9 metr ýetýär. Banan'yň özi 3 sm başlap 40 sm çenli gitýär.

Banan iň gadymy diýip hasap edilýär. Onuň dörän ýeri Azia hasaplanylýar .

Banan köp ýurtlarda esasy ösümlük hasaplanýar, käbir ýurtlarda ýylda her adama 100 kg banan düşýär.

Banan'yň kaloriýasy.

Banan her 100 gramynda iýmit bahasy;

Belok gr - 1,5 , ýag gr - 0,1 , uglewod gr - 21,8 , suw gr - 74,0 , kaloriýa kkal - 90.

Düzümi we peýdasy bar maddalary;

Banan'yň düzümine köp witamin girýär (В1, В2, В3, В9, А, РР, С, Е), makro we mikroelementler ( kalsiý, kaliý, fosfor, gurşun, natriý, magniý, metal ) bar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (44 baha berildi berildi)

Okaldy: 2516.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(16) Mergen

Bananyn duziminde gurçyk bar diyyarler cynmykaa?
19.06.19 22:19
 Begenç

Bilmek gyzykly
09.06.19 07:55
 Tawus

Peydaly maslahat
03.06.19 21:15
 Ýazzyş

😀
01.06.19 21:39
 Harper

Diýseñ gyzykly sag boluñ admin
25.05.19 10:26
 @@@MEKAN@@@

banan örän süýji miwe
23.05.19 19:01
 dürli

Giňeltmeli ýöne gyzykly
06.05.19 10:18
 Ronaldo

Örän gowy
04.04.19 17:58
 !!!

onat
03.04.19 21:24
 M

Banan gurchuk doredya😅
19.02.19 20:07
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 16-7

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak