TM HYZMAT BILMELI
Beýnimiz barada näme bilýäris


Beýnimiz barada näme bilýäris?

Alymlaryñ çaklamagyna görä, adam beýnisinde neýronlaryñ ortaça 100 milliardy bar. Neýronlaryñ üsti bilen maglumatlar 120 m/s tizlik bilen hereket edýärler. Ynsan beýnisiniñ agramy, takmynan, 1300-1400 grama deñdir. Ol adamyñ umumy agramynyñ 2 göterimine barabardyr. Ýañy doglan çaganyñ beýnisiniñ umumy agramy bolsa, bedeniñ 10-12%-ni düzýär. Emma beýniniñ ululygy adamyñ bilimlidigini añlatmaýar. Mysal üçin Albert Enşteýniñ beýnisiniñ agramy 1230 grama barabar eken.
Beýni günüñ dowamynda 12-25 Wt energiýany harçlaýar.

Maglumatlary kabul etmekde beýni 1 Petabaýt (PB) maglumaty özleşdirip bilýär. Bu maglumat HD TV formatdaky 3 million sagatlyk wideoýazga deñdir. Ony görmek üçin bolsa 350 ýyl gerek bolardy.
Biziñ beýnimiz günüñ dowamynda 260 kkaloriýa harçlaýar. Ol günüñ dowamynda adamyñ umumy harçlaýan energiýasynyñ ortaça 1/5-ne deñdir. Köp energiýanyñ harçlanylmagy, beýniniñ 1 sekuntda 10-yñ 16-njy derejesindäki amaly ýerine ýetirmegi bilen düşündirilýär. Indi maglumatlaryñ ölçeg birlikleri bilen tanyş bolalyñ:

1 Petabaýt (PB)= 1000 Terabaýt (TB)
1 Terabaýt (TB)= 1000 Gigabaýt (GB)
1 Gigabaýt (GB)= 1000 Megabaýt (MB)
1 Megabaýt (MB)= 1000 kilobaýt (KB)
Maglumatlaryñ ortaça ölçeg birlikleri şulardan ybarat.

Taýýarlan: Gurbanmyradow Ahmet.


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (7 baha berildi berildi)

Okaldy: 309. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(10) Merjen Orazgulyyewa

gowy yazypsynyz
13.06.19 08:04
 .....

Mlds!!!
28.03.19 07:10
 Тойджан

Молочик
27.03.19 17:32
 Rahman

molotsi
08.03.19 14:31
 Maral

Gyzykly makalalarynyza sabyrsyzlyk bn garasyas
06.03.19 18:29
 Мути

Гызыклы макал гойайынов
03.03.19 22:24
 jem_l

yene-de gyzykly zatlary koprak goyayyn?!smile;-)smile
01.03.19 10:13
 M

🙋
28.02.19 18:55
 merjen

Gaty gowy makala gyzykly yazgylar
28.02.19 14:38
 Maral

tuveleme.galamyn yiti bolsun
27.02.19 20:15

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak