TM HYZMAT BILMELI
Bilsen Peydasy deger


Edebiýatda beýikligiň ähli ölçegleri göz önüne tutylýar. Şol ölçeglerin biri hem, eseriň utgaşlylykda hasaba alynýan göwrüm ululygydyr. Göwrümi boyunça uly eserlere şular giryar:
Abulkasym Firdowsinin "Şanama" eseri (120 mun setirden).
Gomerin "İliadasy" (18 mun setirden) "Odisseyasy" (12 müň setirden).
Dantânin "Ylahy komediyasy" (15 mün setirden).
We Puşkinin " Yewgeniy Onegini " (5 mün setirden) ybaratdyr. Hindileriň Mahabharatasy İn uly göwrümli eser hasaplanýar. Yöne ol bir adam tarapyndan yazylman Birnäçe adam tarapyndan ýazylýar! Firdöwsinin Şanama eseri bolsa, bir adam tarapyndan yazylan in uly gowrümli eserdir.Eser 995 yylda yazylyp gutarylypdyr.

Makala ulanyjymyzdan gelip gowuşdy:
Awtor: Muhammetdurdyyew Döwran.


Makala baha ber:

Reýting: 3.3/5 (3 baha berildi berildi)

Okaldy: 465. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(0)Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak