TM HYZMAT BILMELI
Täze aýlawly bina


EFFEKT atly arhitektur studiýasy turistlar we suratçylar üçin haýran galdyryjy beýiklige galyp dat tokaýyny synlamaga mümkinçilik döretýän pyýada ýoljagazlaryň proýektlaryny çekdiler. Pikiriň esasy maksady, adamlara guşuň uçuşy ýaly beýiklikden we şol sanda daş-töweregi synlamaga mümkinçilik döretmek.
Konstruksiýanyň merkezi elementi – 45 metr beýiklikli aýlawly gözegçilik başnýasy. Bina Haslew atly Glisselfold Klosterda ýagny Kopengagendan 1 sagat ýol aralykda gür tokaýlykda gurulmalydyr.

Ol bina görmäge gelen adamlaryň ýeriň üstünden aýlawly gurulan ýollar arkaly baglaryň beýikligine çenli galyp bilmek we ýol boýy 360 gradus gözýetime syn etmek mümkinçiligini döretýän 600 metrlik pandusdan ybaratdyr.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (26 baha berildi berildi)

Okaldy: 891. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Ronaldo

Çotki
16.03.19 19:01
 Döwlet

örän täsin sagboluñ Tm hyzmat
04.12.18 16:14
 Smert

Malades
30.06.18 20:38
 Timur

Hemme zat gowy sagbolun Tm Hyzmat
27.06.18 16:28

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak