TM HYZMAT BILMELI
"Gabanýan" goşgy


Daşyňa üýşirip joralaryňy
Şolar bilen gürleşeniň Gabanýan
Aýna bakyp daranyňda saçyňy
Saňa bakýan aýnadan men Gabanýan.

Hossarlaryň çaý başynda jem bolsa
Eneň-Ataň saňa guwanyp baksa
Uýalaryň seniň daşyňda dolsa
Ynan seni hossarlaňdan Gabanýan

Içerde otyramda ýeke özüm
Ýadyma düşse söýýän diýen sözüň
Gözöňüme getirip ýumsam gözüm
Ynan seni öz-özümden Gabanýan

Duşyşyga çagyramda özüňi
Tutanymda pamyk ýaly eliňi
Maňa bakyp süzeniňde gözüňi
Däli kimin öz-özümden Gabanýan
Ynan seni ähli zatdan Gabanýan

©Annagurban Annagurbanow


Makala baha ber:

Reýting: 3.8/5 (10 baha berildi berildi)

Okaldy: 574. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(17) Ayjemal

Men söýgilimi öte gawanýan $ondanam $u go$gyny gowy gordim
20.06.19 12:54
 Merjen Orazgulyyewa

gowy eken
11.06.19 17:20
 Maşa

Gabanmasan soygi bormy hemmelerem yuregine yakyn adamyny gabanya onyn yeke ozunki bolmagyny isleya
15.05.19 22:14
 Merjen Wepa

cccookk guzel siirmis
22.04.19 12:29
 SheydA...{Lalisa}

Kop kishi gabanjanlyk gowy dal ol ynamayzlyk diyip dushunyaler. Aslynda gabanjañlyk- söyyan adamyny yitirmezlik; oz söyen yaryny basgalar bilen paylashmazlykdyr. Biz ona sey diyyas 😍SheydAtash😍 Sizi biri gabanyan bolsa onda siz ol adama bir omur boyy gereklisiniz....
20.04.19 21:35
 Graf

Soygi-gabanmak bilen owadanmyka diyan
31.03.19 06:59
 Gülsoltan

Men pikirimce liriki gahrymanyn gabanjanlygy cyn yurekden gelyan söygüsini dayanyar. Beyleki teswircilerinem pikirleri dogry. Yone islendik eserdede tasirliligini ceperciligini artdyrmak un biraz ulaltma bolup bilyar
28.03.19 13:46
 Anonimus

Men pikirimce liriki gahrymanyn gabanjanlygy cyn yurekden gelyan söygüsini dayanyar. Onsonom islendik eserdede tasirliligini ceperciligini artdyrmak un biraz ulaltma bolup bilyar
28.03.19 13:32
 Didar

Gabanmaly yone yerinde her zat ucin gabanyp yormeli dal.
27.03.19 22:35
 Seyda

Menem yoldasym gabanjan mena halamok
22.03.19 21:48
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 17-8

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak