TM HYZMAT BILMELI
2018 ýylyň kitaba giren rekordlary


1. Iň uzyn kirpik – 12.3 sm!

2. Iň uly güjük

3. Iň uzyn guýrukly pişik

4. Bu aýal 8.026 sany mahmal aýylary çöpledi

5. Oglanyň ilkinji 40 ýyly kyn diýlip dogry aýdylýar eken. Bu erkek adam Betmen-yň iň uly kolleksiýasyny çöpledi

6. Bu erkek adam 100 metr aralygy ofis oturgyjynda geçdi

7. Dünýaniň iň garry bodybildery. Bu adam 83 ýaşynda

8. Iň uzyn dyrnaklar – 27.6 sm

9. Iň uzyn darama – 132 sm

10. Hanter Iwen bir sagatda iň köp şar çişirdi – 910 sany

11. Iň uzyn pişik. Uzynlygy 48 sm barabar

12. Boýagyň kömegi bilen döredilen iň uly şar

13. Bu top bolsa diňe stikerlardan döredildi

14. Iň agyr tigir

15. Iň gowy towşan-basketbolist. Bir minutda ol topy sebede 7 sapar salyp bilýär

16. Bu erkek adam žele iýmekde rekord goýdy. Bir minutda desertyň 716 grammyny elsiz iýdi


Makala baha ber:

Reýting: 4.2/5 (31 baha berildi berildi)

Okaldy: 1578. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(20) энежан

Говы пикирленме
25.10.18 18:34
 Zafarjan

Gowy.Şeyle zatlar bilen guymenmeli
01.10.18 20:59
 Anonimus

супер
22.09.18 12:34
 Kerim

Mena haladym yenede gyzykly maglumatlara sizden garasyas.
12.09.18 14:12
 Wepa

Seyle duhda dowam edin. Adamlara gyzykly tasirli bolup biljek maglumatlar bilen tanys edin.Ustunlik!!!
07.09.18 21:08
 Agajan

Aydara soz yok
05.09.18 20:39
 Agajan

Aydara soz yok
05.09.18 20:34
 kesh

👍👍👍👍👍
29.08.18 22:52
 kesh

👍👍👍👍👍
29.08.18 22:51
 Gadam

Gaty gowy soz yok
27.08.18 19:38
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 20-11

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs