TM HYZMAT BILMELI
2018 ýylyň kitaba giren rekordlary


1. Iň uzyn kirpik – 12.3 sm!

2. Iň uly güjük

3. Iň uzyn guýrukly pişik

4. Bu aýal 8.026 sany mahmal aýylary çöpledi

5. Oglanyň ilkinji 40 ýyly kyn diýlip dogry aýdylýar eken. Bu erkek adam Betmen-yň iň uly kolleksiýasyny çöpledi

6. Bu erkek adam 100 metr aralygy ofis oturgyjynda geçdi

7. Dünýaniň iň garry bodybildery. Bu adam 83 ýaşynda

8. Iň uzyn dyrnaklar – 27.6 sm

9. Iň uzyn darama – 132 sm

10. Hanter Iwen bir sagatda iň köp şar çişirdi – 910 sany

11. Iň uzyn pişik. Uzynlygy 48 sm barabar

12. Boýagyň kömegi bilen döredilen iň uly şar

13. Bu top bolsa diňe stikerlardan döredildi

14. Iň agyr tigir

15. Iň gowy towşan-basketbolist. Bir minutda ol topy sebede 7 sapar salyp bilýär

16. Bu erkek adam žele iýmekde rekord goýdy. Bir minutda desertyň 716 grammyny elsiz iýdi


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (38 baha berildi berildi)

Okaldy: 1965.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(36) Melek

😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲
15.02.19 23:14
 Melek

😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲 😲
15.02.19 23:13
 Anwar

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
03.02.19 00:06
 Käbe

Gaty gowy tayyarlanypdyr soz yok
31.01.19 16:39
 Täçmyrat

Berekella, şeýle dowam ediñ!
30.01.19 20:07
 Täçmyrat

Berekella, şeýle dowam ediñ!
30.01.19 20:06
 Maksat

Soz yok gen zatlar
25.01.19 11:06
 Talyp

bet
16.01.19 07:45
 Dovche01

Örän täsin zatlar. Gelejekde - de ýene üstüniň ýertirilmegini arzuw edýärin !!!
13.01.19 19:14
 Rahman

brawo prosta söz ýok
11.01.19 23:46
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 36-27

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak