TM HYZMAT BILMELI
Goşgy "TMHYZMAT.COM"


"TMHYZMAT.COM"

Internetleñ iñ gowusy,
Tmhyzmat.com
Köpugurly web saýt-
Tmhyzmat.com

Kino, klip hemme zat,
Ýüklemek we sargamak.
Biz mydama ulgamda-
Tmhyzmat.com

Esasy zat aýdym-saz,
Ýüklemek hem diñlemek.
Aýdym ýazdyryp bolýan-
Tmhyzmat.com

Hekaýadyr, rowaýat,
Bolan waka- ählisi,
Islendik makala bar-
Tmhyzmat.com

Goşgulardyr, powestler,
Bularada orun bar.
Giriñ, okañ, lezzet al-
Tmhyzmat.com

Islendik welaýatyñ
Ähli maglumaty,
Jemlenipdir bu ýerde-
Tmhyzmat.com

Datly tagamlaram bar,
Görnüşleriñ ählisi.
Sarga-da arkaýyn al-
Elyeter.com.

Islegiñize görä,
Harytlary ýasatmak.
Geliñ, hemmäñiz alyñ-
Sargamaly.com

TM HYZMAT BILMELI,
Makalalar, suratlar.
Degişmedir kitaplar-
Tmhyzmat.com

Gyzykly maglumatlar,
Tm hyzmat dükanlar.
Islegñize görä biz-
Tmhyzmat.com

Islän portalyña gir,
Ähli zat tertiplije.
Türkmen dilli, düşnükli-
Tmhyzmat.com

Eger girseñ şu saýta,
Ähli zat bir ýerdedir.
Ýükläñ hem-de ulanyñ-
Tmhyzmat.com

Play Marketde bardyr,
Tm hyzmat apk-sy.
Gözläp, tapyp ulanyñ-
Tmhyzmat.com

Menä ähli zadymy,
Alýan diñe şu saýtdan.
Size maslahat berýän-
Tmhyzmat.com

Onda näme geliberiñ,
Hanymlar we jenaplar.
Mydam size hyzmatdadyr-
Tmhyzmat.com

Awtor: Gurbanmyradow Ahmet.


Goşga baha ber:

Reýting: 4.4/5 (17 baha berildi berildi)

Okaldy: 239.


Goşgy hakynda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(6) ***

Howa menem su sayt bolmasa icim gysyar
21.05.19 12:27
 SheydA...{Lalisa}

Su sayt bolmasa mena gunumem gecenok. Gaty gyzykly tasin manyly we s.m 💬thanks
20.04.19 21:47
 Maral

Yene gyzykly gosgulara garasyas
06.03.19 18:15
 guller

gowy gosgy galamynyz yiti bolsun
25.02.19 16:04
 guller

gowy gosgy galamynyz yiti bolsun
25.02.19 16:03
 Maral

tuveleme yerine dusen gosgy! isin sovly
24.02.19 22:59

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak