TM HYZMAT BILMELI
Gyzykly faktlar


Gadymy Russiÿada bir pišigi ÿa-da güjügi 3 sany ata deñeÿädiler. Sebabi ol wagt šu wagtdaky ÿaly pišikler we güjükler dašarda erkin “gezip” ÿörenoklar.

“Doktorskaya kolbasa” - 1936 ÿylda “gurnaldy”. Bu kolbasa patyša režiminiñ “proizwolyndan šike salan” adamlaryñ saglygyny berkitmek ûçin ÿasalandy.

ÄBŠ-da, Ÿewropada we käbir gündogar tarapda ÿerlešÿan ÿurtlarda adama gül berilende jübüt sanynda berilÿar. Em-ma Russiyada, Türkmenistanda we beÿleki ÿurtlarda jübüt sanda diñe adam jaÿlananda berilÿär.

Wengriÿanyñ paÿtagty - Budapešt šäheriñ ady we özi 1873 ÿylda Dunaÿa derÿasynyñ çep boÿunynda Pešt šaheri, sag boÿunynda Buda we Obuda šaherleriñ bilelešdirmäniñ netijesinde ÿüze çykdy.

1950 ÿylda ABŠ-nyñ “Ÿelskiÿ universitetiniñ” talyplary biri-birine “Frisbie Pie Company” kompaniÿanyñ çykarÿan išleklileriniñ ašagyna goÿulÿan demir “podstawkalary” zyñyšyp oÿnaÿardylar. Šonuñ nyšanynda “Wham-O” kompaniÿasy plastikdan “uçÿan tarelkalary” düzüp çykardylar. Adyna hem “Frisbee” diÿip, original adyndan bir harpyny “awtor hukugyny” bozmaz ÿaly üÿtgedipdirler.

“Korisa taÿaklary” - bu bir ösümligiñ tohumy, yapragy hem däl. Bu Šri-Lankada we Indiÿada ösÿan bagyñ köki.


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (5 baha berildi berildi)

Okaldy: 448.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Осман х

Жарган той дийип хекая гойуп берсенгизланг ахмет тагановынг хекаясы билян болсангыз гояйынг окалы бизде...
04.04.19 13:11
 Ahmet

Dünýäň her ýerinden toplanan gyzykly maglumatlar bar.
23.12.18 15:25

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak