TM HYZMAT BILMELI
Hoş söz aýdyň


Adamyn bir matach sozi hosh sozdur,
Hosh soz aydyn, depesine tach bolar.
Dirilikde aydyn, dirika sylan,
Kim bilip dur, bir yyldan son gich bolar.

Gowa gowy diyin entek dirika,
Gerek yerde yyly soz bir guych bolar.
Hokman olerine garashyp durman,
Kim bilip dur, bir aydan son gich bolar.

Yagshy sozler gaynap yurekden chyksyn,
Sho narseden barde chyksa hich bolar.
Goldaberin bir-biregi soz bilen,
Kim bilip dur, bir hepdeden gich bolar.

Kalby choyun, alkysh alyn, adamlar,
Alkyshlynyn ishi rowach bolar.
Erte tapdyranok bu gun gorenin,
Shu gun choyun, erte belki gich bolar.

Sahabatsyz omur – gury bir tonne,
Sahabatsyz omrun sony puch bolar.
Sylan bir-birege wagtynyz barka,
Mumkin, yene bir sagatdan gich bolar.

(Berdinazar Hudaynazarow)


Makala baha ber:

Reýting: 3.0/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 260.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Oguljeren

Hawa elbetde haladym.Beýle ussat ýazyjynyň goşgusyny halamazlyk mümkin dälä...
22.04.19 10:30
 s

Oran gowy
06.04.19 22:17

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak