TM HYZMAT BILMELI
Gyzykly faktlar


Amazon derÿasynyñ uzynlygy 7000 kilometr. Ÿöne onuñ üstünden ÿekejede köpri geçenok.

430 kilogram agramy kubik lego döwülmän saklap bilÿär.

Ÿer ganatlar uçup barÿarka 100 kilometr sekuntda tizlige ÿetip bilÿärler.

Instagramma 30 milliarda golaÿ surat ÿüklenen.

Gözüñi açyp asgyrmak mümkin däl.

Statistika boÿunça, dünÿäde iñ uzak ÿašaÿan halk - ÿaponlar.

Täj Mahaly 22 ÿylyñ dowamynda gurdular.

Kitabyñ tekstiniñ durulygy monitor tekstiniñ durulygyndan 277 esse ÿokary.

Hatda çagalarda allergiÿa döretmeÿän ÿeketäk miwe - banandyr.

Adamyñ saçy kerepden 20 esse galyñdyr.

1 kilogram çaÿ ÿapragyndan 300 käse çaÿ demläp bolÿar.

Bir adamyñ beynisiniñ ÿetgešligi 4 terabaÿtdan hem geçÿär.

Dünÿade jüÿjeleriñ sany adamlaryñ sanyndan hem köpdir.


Makala baha ber:

Reýting: 4.1/5 (8 baha berildi berildi)

Okaldy: 345.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(4) Agzyna

Tassaklaman bolya sulam
08.05.19 16:53
 arslan

Gowy makalar kopetlseniz kemem bolmazdy
25.04.19 22:18
 mergen

Gowy ýõne gaty az kõpeldiñ
28.02.19 21:30
 Milaýa

Makala örän gowy. ýenede täsinliräk zatlary köpräk ýazmaly. Meselem ýyldyzlar,planetalar baradaa ýazmaly. Ollar gyzykly....
12.02.19 16:08

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak