TM HYZMAT BILMELI
Italiýanyň iň owadan ýerleri


Gadymy Rimiñ iñ Belli we ägirt uly guramalryñ biri - Kolizey. Basgaça oña Flawiyew amfiteatr. Kolizey - gadymy Rimiñ binagärçilik yadygärligi. Ronda, Eskwilin, Palestin we Tseliyew kälinde yerlesyär.

Santa-Mariya-Del-Fyore — Florensiyada yerlesyän kafedral sobory. Florensiyanyñ kwatroçentonyñ iñ Belli architektura gurnamasy. Shaheriñ ortasynda - sobor meydanynda yerleshyär.

Gadymy Rimde - şäheriň jemgyetçilik durmuşynyň jemlenen meýdany. Bashgaça - forum diyilyär. Ilki bashda ol' yerde bazar bardy. Soñra ol' özüne kuriya, komitsiya we politik funksiyany girizdi.

Pizan Minarasy - bu Pizza shäher soboryñ ansamblyñ bölegi - Santa-Mariya-Assunta. Dünyä Belli Bolan bina: tötänlik gyshartmasy üçin. Soboryñ yzynda yerleshyär. Pizanyñ äsinlikler meydançasynda yerleshyän iñ gadymy gurlusyklaryñ hatarynda üçinji oruny tutyar.

Pantheon - hemme Hudaylaryñ ybadathanasy — Rimde yerleshyän Tsentriçensko-kupol architektura heykel. Biziñ eyyamyzyñ 126 yylda gadymy Rimiñ arhitekturasynyñ ösen döwürlerinde guruldy.

Kapri - Italyan adasynda özuniñ gayalary, ajayyp otellary we elite magazynlary bilen Belli Bolan Italian Ayagy. Mawy gowak - bu adanyñ iñ Belli tebigy baylygy. Gowagyñ düybi deñiziñ suwy bilem alynan. Onuñ içinden geçyän yagtylygyñ shöhlesi suwa Dury gök reñki beryär. Tomusda onuñ kenaryna köp yahtalar hem gelyär.

Çinkwe-Terre Italianyñ Riwyerre kenarynda yashayan iñ gadymy bäsh milletini ozu hödürleyär. Olar özleriniñ reñkli oyleri, üzümçilikleri, kenaryaka balyk tutyan gamileri, hemde deniz onumlerini Ady Belli ligyur sousy bilen tayyarlanan tagamlary bilen at Alan. Çinkwe-terrinin yerli ilatyny diñe daglaryñ arasyndaky owadan yodajykdan görünyän deñize ajayyp görnüsh birikdiryär.


Makala baha ber:

Reýting: 5.0/5 (5 baha berildi berildi)

Okaldy: 206.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) Merjen Orazgulyyewa

owadan yerler eken
14.06.19 08:34
 Ahmedik

Menden 5 reyting! Oran gowy.
19.02.19 09:44
 Ahmedik

Menden t reyting! Oran gowy.
19.02.19 09:44

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak