TM HYZMAT BILMELI
Longleat Hedge Maze labirinty


Longleat Hedge Maze (Angliýa) labirinty dizaýner Greg Braýt 1975-nji ýylda düzdi. Labirintyň meýdany 0.6 gektar (60 sotka), uzynlygy 2.7 kilometr. Başga meňzeş labirinlara garanyňda bu labirint 3 göwrümli, onuň içinde labirinty synlap bolar ýaly 6 sany köpri ýerleşdirilen. Merkezinde bolsa jemleýji nokady hökmünde uly başnýa ýerleşdirilen, ol ýerden hem labirinty syn edip bolar.


Makala baha ber:

Reýting: 4.5/5 (25 baha berildi berildi)

Okaldy: 293. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Rustem

Bet seyle dowam 😮
06.09.18 08:00
 Chary

Molodes
20.06.18 19:50

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs