TM HYZMAT BILMELI
Marauder atly bronýa bilen örtülen ulag - dünÿäde iñ berk diÿlip hasaplanylÿar.


Ol Top Gear-iñ taÿÿarlan ähli kynçylkly synaglaryny üstünlik bilen geçdi. Riçard Hammondañ mešhur šounyñ kömegi bilen Marauder millionlarça tomašalar üçin açyš boldy.
Iñ berk diÿlip hasaplanÿan ulagy Paramount kompaniÿasy tarapyndan düzüldi. Bu mešhur tehnologik we goranan, bronlanan ulaglaryñ dünÿä öndürijisi.
Bašda bu ulaglary transport kolloniÿasy we gošun otrÿadyny geçirmek üçin niÿetlenipdir. Šu wagt muny her kim satyn alyp bilÿär, sebäbi Afrika ÿurtlaryñ köpüsi kriminal jemgyÿet bilen ÿašar.
Mašynlaryñ seriÿaly öndüriliši Iordaniÿada ÿerlešÿär, bejerlip taÿÿarlanylyšy bilsa UAR-da. Munuñ šeÿle edilmegiñ sebäbi ulagyñ bahasynyñ we tehniki hyzmat etmeginiñ bahasyny pese gaçyrmak üçin. Meselem, Paramount Marauder-de dizel dwigatelini we MAN - yñ kompaniÿañ most ondürijisini, 224 kuwwatlyk we 801Hm ulandylar.
Marauder hususy zady geçirmek üçin niÿetlenen bronlanan ulagdyr. Oña raketañ deñmegi, minanyñ ÿarylmagy howply däl. Bronewiga ençeme synaglar geçildi we bulary mertebe bilen geçdi. Ol kynçylyksyz ulaglary basyp, kirpiçli diwarlary taran ugurly dešip geçdi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.7/5 (3 baha berildi berildi)

Okaldy: 316. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(1) Yuska

gowy
22.12.18 06:40

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak