TM HYZMAT BILMELI
Messi Biografiýasy


Lionel Messi 1987-nji ýylyň 24 iýunynda Argentinanyň Rosario şäherinde dogulýar . Kakasy - Horhe Orasio Messi , ejesi - Seliýa Mariýa Messi . Onuň iki sany oğlan dogany bar olar - Rodrigo we Matias . We bir gyz dogany Maria Sol .

Messi futbola 5 ýaşynda başlap " Grandoli " klubunda futbol oýnamana başlady , oňa kakasy Horhe türgenleşiginde kömek edipdir . Ol 1995-nji ýyldan başlap Professional " Nýueldz Old Boýz " klubda oýnap başlaýar . Ol 11 ýaşyna ýetende " samototropina " ýetmezçilik ( boý garmony ) bolýar .


Lionel 13 ýaşyna ýetende "Barselona" ýaş futbolçyny hakkynda öwrenýär. Barselona direktory futbolçy bilen habarlaşmasy üçin 2 skaut tutýar - olar: Martino Montero we Fabiana Soldini. 2000-nji ýylyň 17-nji sentýabyrda Messi bilen kakasy Kataloniýa gelýärler. Ýöne Barselonanyň direktory Karlesa Reşaka gümenensoň gürüň 3-nji oktýabyrda geçýär. Karlesa Reşaka Messä örän täsin galýar , we Messi bilen maşgalasynyn Ewropa göçmesine kömek etýär we onyn keselini bejertmek üçin ýylyk 90 müň ewro töleýär. We şondan bäri Messi Barselona'da oýnap gelýär.

Ýazan: Muhammetali
Sene: 06.04.2018


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (39 baha berildi berildi)

Okaldy: 1691.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(30)



 Yazy

Birinji messi yone sonundan
19.06.19 11:58
 Çary

Messi asakdan oýnan gùçl oýunçy Ronaldo hem askdan hem ýokardan oýnaýn gùçli oýunçy
09.06.19 06:35
 Annanur

Messi dùnýãniñ gùyçli oyunçysy . Ronaldoda gùýcli ýòne Messiçe däl
03.06.19 10:49
 meylis

messi zwezda on yaly yok bolmazam hic wagt
07.05.19 05:51
 WEPKA

Messi Barcelonanyn koroly
19.04.19 08:40
 BEGENC

Barselonanyň ýyldyz oýuncsy messi
27.03.19 07:33
 BEGENC

Barselonanyň ýyldyz oýuncsy messi
27.03.19 07:22
 Ronaldo

Месси хорошо но Ronaldo лучше.
16.03.19 18:49
 agajan

Messi howwa ol guyçli oyunçy yone yatdan çykarman messiden öň ronaldinho da bar Messinin ogly hem edil ozi yaly guyçli futbolistlerin biri bolar diyip orzuw etyarin
12.03.19 19:01
 bayram

Real elberde renoldo bolsa has gowydy yone
24.02.19 20:02
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 30-21

Teswir galdyr





Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak