TM HYZMAT BILMELI
Elde saklanýan köpri


Wyetnamyn Danang şaherinin yakynynda, Ba Na Hills kurortynda şu yyl öran tasin köpri guruldy, onun diregini we sütünini, adamyn eli şeklinde yasalan. Bu köprinin özi 2018 yylyn tomsunda gurulan bolsada, ol hakda ondan önde münlerçe suratlar internetde peyda boldy.

Bu köpri deniz derejesinden 1414 m beyiklikde yerleşyar, şonun üçin ol yerin keşbi akla sygmajak şekilde owadan. Desganyn uzynlygy 150 m, onun dizayny bolsa TA Landscapeli arhitektotlar düzdi. Elbetde, köprinin esasy karkasy metaldan edilen, a ullakan eller bolsa - owadanlyk üçin yasalan.


Makala baha ber:

Reýting: 3.5/5 (6 baha berildi berildi)

Okaldy: 171. Şü gün okaldy: 3


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2)  Maksat

Gowy tazelik
22.09.18 22:35
 Anonimus

Gaty gyzykly eken. Sag bolun awtor
17.09.18 13:09

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs