TM HYZMAT BILMELI
Nakyllar we matallar degişme


DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN, JAŸYŃ TOWUK KETEK BOLAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEKLER PUL GÖRSE, TOPULYP YLGAR
AŸALLAR PUL GÖRSE, ŸYKYLYP YLGAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ELIÑ AGYRSA, DAMARYÑDAN GÖR
BALAGYÑ SYPSA, KEMERIÑDEN GÖR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÖWDEGÄRLEÑ YRSGYNY, HUDAŸ BERER
MARLYLAÑKYNY DUBAI BERER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEGIÑKI HAŸWAT BN
AŸALLAÑKY GYWAT BN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEGE ŸÜZ BERSEÑ, GÖRKÜŃI ALAR
AŸALA ŸÜZ BERSEÑ, ERKIÑI ALAR HEM- DE GAPYÑDAKY MARKYÑY ALAR...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÄRI - ÄR ETYAN AŸALDYR
ÄRI ŸAGYR ETŸÄNEM AŸALDYR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GAWUN IŸSEÑ SÄHER IŸ
BOLMASA ZÄHER IŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŸEDI ÖLĆÄP BIR KES
INDI ŸEDI ÖLĆE SOÑ AŸALYÑ NIRDEN KES DIŸSE ŠONDAN KES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OŸUN ETSE ATASY ŸEÑER
ĆYNYNY ETSE EJESI ŸEÑER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BEZEG ÖŸDE KÖREKENLER HOJAŸYN
BIZIÑ ÖŸDE TARAKANLAR HOJAŸYN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GAMYŠY GOWŠAK TUTSAÑ ELIÑI GYŸAR
ÇAGANY GOWŠAK TUTSAÑ JÜWIÑI SOŸAR


Makala baha ber:

Reýting: 4.0/5 (16 baha berildi berildi)

Okaldy: 573.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(21) Leýla Nazarowa

Gowy eken gyzykly
12.06.19 16:26
 Merjen Orazgulyyewa

gowy eken
11.06.19 16:55
 Yunus

Gaty gowy sagbol
04.06.19 16:03
 Yunus

Gaty gowy sagbol
04.06.19 16:03
 Yunus

Gaty gowy sagbol
04.06.19 16:03
 Yunus

Gaty gowy sagbol
04.06.19 16:03
 Yunus

Gaty gowy sagbol
04.06.19 16:03
 Altyn

Sagbolun
10.05.19 07:31
 Mustafa

Mlds gowy duzupdirler
05.05.19 01:06
 B.O.

Govy eken
22.04.19 17:56
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 21-12

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak