TM HYZMAT BILMELI
Nakyllar we matallar degişme


DOSTYÑ BN OÑUŠMASAÑ, GÖWNÜÑ MYDAM KÜTEK BOLAR
AŸALYÑ BN OÑUŠMASAN, JAŸYŃ TOWUK KETEK BOLAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEKLER PUL GÖRSE, TOPULYP YLGAR
AŸALLAR PUL GÖRSE, ŸYKYLYP YLGAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ELIÑ AGYRSA, DAMARYÑDAN GÖR
BALAGYÑ SYPSA, KEMERIÑDEN GÖR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÖWDEGÄRLEÑ YRSGYNY, HUDAŸ BERER
MARLYLAÑKYNY DUBAI BERER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEGIÑKI HAŸWAT BN
AŸALLAÑKY GYWAT BN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ERKEGE ŸÜZ BERSEÑ, GÖRKÜŃI ALAR
AŸALA ŸÜZ BERSEÑ, ERKIÑI ALAR HEM- DE GAPYÑDAKY MARKYÑY ALAR...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÄRI - ÄR ETYAN AŸALDYR
ÄRI ŸAGYR ETŸÄNEM AŸALDYR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GAWUN IŸSEÑ SÄHER IŸ
BOLMASA ZÄHER IŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŸEDI ÖLĆÄP BIR KES
INDI ŸEDI ÖLĆE SOÑ AŸALYÑ NIRDEN KES DIŸSE ŠONDAN KES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OŸUN ETSE ATASY ŸEÑER
ĆYNYNY ETSE EJESI ŸEÑER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BEZEG ÖŸDE KÖREKENLER HOJAŸYN
BIZIÑ ÖŸDE TARAKANLAR HOJAŸYN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GAMYŠY GOWŠAK TUTSAÑ ELIÑI GYŸAR
ÇAGANY GOWŠAK TUTSAÑ JÜWIÑI SOŸAR


Makala baha ber:

Reýting: 4.8/5 (4 baha berildi berildi)

Okaldy: 197.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(9) SheydA...

Hahahaha. Tapyanyzay sizem bir zat large... 🤣🤣🤣🤣🤣
20.04.19 21:23
 Merjen Wepa

bizde sevdik ve güldük eglençeli ellerinize saglyk
17.04.19 14:50
 $

😃😄
17.04.19 13:25
 WEPKA

Gaty gowy degismaler!
14.04.19 10:41
 jem_l

Bayba gaty gyzykly eken😃😃😃
12.04.19 14:12
 Parahat

oglanlar bir-birini gorseler sag-amanlyk sorashar.gyzlar bir-biriniñ gorkine goruplik ederler.😉
10.04.19 21:34
 Meylis

Gowy matal
04.04.19 18:14
 Maral

Gaty gyzykly okap durmasak yatdanam cykjak
04.04.19 11:13
 Syrlygül

😄gowy zatlar tapýaňyzow...
04.04.19 05:46

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak