TM HYZMAT BILMELI
Tutuš dünÿäden haÿran galdyryjy strit-artlar


Häzirki zaman sungat çäni bilmeÿär. Häzir köçe suratkešleri diñe bir jaÿlaryñ diwarlarynda surat çekmän, eÿsem köçlerde hakyky ajaÿyplygy döredÿärler. Strit - artyñ täsir galdyryjy döretmelerine seredeliñ.

Megaladon Šark, ABŠ.
Ginnesiñ rekordlar kitabyndan alnan surat. Munuñ döredilišine 40 suratkeš gatnašyp, kartinanyñ meÿdany 2 müñ metr kwadrat tutdy.

Lions Gate Gorge, Hytaÿ.
892 metr kwadrat meÿdanly bu surat - Tsi Sinha tarapyndan döredildi.

Reebok CrossFit, Beÿik Britaniÿa.
2011-nji ÿylda Londonyñ bir köçesiniñ 150 metr uzynlygynda döredildi.

Renault, Fransiÿa.
Fransuz Lionyndaky bu suraty - Renault kompaniÿasy özüniñ täze ÿük ulaglaryny hödürlemek üçin döretdi.

1111, Hytaÿ.
Šeÿdip Šanhaÿda halky hemme birlikler güni bilen gutladylar.

Ice Age, Irlandiÿa.
Surat 2008-nji ÿylda dünÿä sungaty festiwalynda hödür edildi.

Ÿašlygyñ ritmi, Hytaÿ.
Surat omus ÿašlyk olimpiadasy üçin uniwersitetiñ teritoriÿasynda döredildi.

Apokalipsis, Germaniÿa.
Ine-de köçede hakyky howp! Geçip barÿan adamlaryñ biri hakykylygyna ynandy.

Šaglawuk, Russiÿa.
Moskwadan Salam. Paÿtagta šeÿle owadanlyk hakykatdanam ÿetmeÿärdi.

Suw jošguny, Kanada.
Hakyky derÿa we šaglawugyñ kert üzülmesi - 2007 ajaÿyplygy šeÿle görünÿärdi.


Makala baha ber:

Reýting: 3.4/5 (7 baha berildi berildi)

Okaldy: 660.


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(3) Muhammetmyrat

Biderek
12.06.19 17:03
 A. H. B.98

Ajaýyp
28.04.19 18:34
 Ysmaýyl

Juda ajap
14.03.19 19:08

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak