TM HYZMAT BILMELI
Dünýä rekordlar


Dünýäniň in uly motorsikli. Ol motosiklyň konstruktory Fabio Rejian. Motorsikl 10.03 metra uzaýar we beýikligi 5,1 metr .

8 ýaşly synbernar Mochi Günorta Dakotanyň Su-Fols'dan, ABŞ, Ginnesiň rekord'lar kitabyna iň uzyn dilli it hökmünde girdi. Güjügüň diliniň uzynlygy 18.58 sm. Güjügüň eýesi Karla Rikert: "Haçanda adamlar güjügiň dilini görende hökman gülýärler." - diýýär.

Tehas'da 30 ýaşlaryndaky "skuter" lakam'ly pişik iň gary pişik hasap edildi. Skuter 1986-nji ýylyn 26-nji martynda dogulýar. Pişik ýaňy 1 ýaşamanka Geýl pişigi penalaýar ( eýelenýär , özüne almak ) şondan bari skuter şonuň bilen ýaşap gelýär. Hat-da häzirlikçe dünýäniň iň gary pişigi 38 ýaşyndaky Krim Paff hasap edildi, 2005-nji ýylda öldi.


Makala baha ber:

Reýting: 4.3/5 (4 baha berildi berildi)

Okaldy: 557. Şü gün okaldy: 1


Makala hakda pikiriňiz paýlaş! (diňe adyňyzy görkezseňiz bolýar)

(2) Anonimus

Oran gowy👍
06.09.18 08:04
 ATAMYRAT

Örän gowy
24.06.18 08:31

Teswir galdyr

Makalany haladyňmy? Onda salgysyny (ssylkasyny) dostlaryň bilen paýlaş!


Okamagy maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak