ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Tehnologiýa


Samsung hakynda gyzykly faktlar

Samsung kompaniýasy guwanmak üçin sebäp kändir: koreý kompaniýasy ençeme sapar açyş edip, beýleki tehnologik gigantlary o......Gippersesly uçar 2 sagatda Pekindan
Nýu-Ýorka ýolgaçylary eltmek mümkinçiligini döreder.

Hytaýda çalt depginde täze gipersesli uçaryň üstünde işler alnyp barylýar. Aýtmyşlara görä, uçaryň bady 8500 km/s bolmaly...Karaoke döreýşi hakda

Karaoke bary ýogy 40 ýyl mundan ozal döräpdir, ýagny 1971-nji ýylda, emma az wagtyň içinde tutuş ýer ýüzünde uly meşhurlyk gazandy...Nokia hakda gyzykly faktlar

Häzir siz telefon boÿunça dünÿä lideri bolan Nokia hakda 10 sany öñ ešidip görmedik faktlary okarsyñyz....Akylly we örän peýdaly, emma tanalmaýan öýjükli enjamlar hakda

Ýyl-ýyldan innowasiýa ösýär! Täze tehnologiýalar durmuşumyza ornaşýar we şol sanda gündeki işlerimizi ýeňilletjek öýjükli ulgamlaryň döwri geldi! Geliň olar hakda has giňişleýin bileliň!Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak