ULAGALAR

AWTO

ULAGALAR

IÝMIT

ULAGALAR

HAÝWANLAR

ULAGALAR

ADAMLAR

ULAGALAR

GÖZELLIK

ULAGALAR

TEBIGAT

ULAGALAR

ÝURTLAR

ULAGALAR

FUTBOL

TM HYZMAT BILMELI
Ýurtlar


Singapur hakynda 10 fakt

Singapur – beýleki aziýanyň ýurdy bilen deňeşdirip bolmajak üýtgeşik ýurtdyr. Ol esasan ABŞ-da ýerleşen megapolislara meňzeş......Reýting: 4.3/5 (21 baha berildi)


Türkiýe hakynda gyzykly faktlar

Türkiýe ýurdy hakynda gyzykly fatklar bilen tanyş boluň...Reýting: 3.8/5 (13 baha berildi)


Ajaýyp Dubai

Birleşen Arap Emirlikleri – Arap ýarymadanyň gündogaryndaky ýurt dünýäniň iň baý ýurtlaryň sanawyna girýär....


Reýting: 4.3/5 (35 baha berildi)


Houtouwan - idegsiz oba

Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz...


Reýting: 4.4/5 (16 baha berildi)


Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher.

Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok?....


Reýting: 0.0/5 (0 baha berildi)


Saraý Al Mahrus

Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup....


Reýting: 4.3/5 (6 baha berildi)


Kambodja: Jeňňellik we ybadathanalar ýurdy

Aziýanyň günorta-gündogar döwletleriň arasynda Kambodja aýratyn orun eýeleýär...


Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Çehiýa hakda faktlar

1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
2. Çehiýada köne şäherlerinde steklopaketlary we sputnik tarelkalary görmersiňiz, sebäbi gadymy şäheriň görküni bozmak gadagan edilýär....


Reýting: 3.8/5 (4 baha berildi)


Çölüň brillianty - Katar

Qatar, latin dildie Katar atly arab döwletiniň adynyň ýazylşy, tebigy tarapdan baý ýer diýp hasaplananok...


Reýting: 3.7/5 (12 baha berildi)
Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak