TM HYZMAT BILMELI
Ýurtlar


Houtouwan - idegsiz oba

Shenshan atly hytaý adada Houtouwan atly uly bolmadyk 1990-njy ýyllardan bäri idegsiz...
Polinÿane-a-Mare - äpišgeden haÿran galdyryjy görnüši bolan šäher.

Az wagtdan rugsat wagty ÿetip gelÿär, siz bolsa nirä gitjegiñizi entäk saÿlañzok?....
Saraý Al Mahrus

Her ÿurduñ üÿtgešik ÿerleri bolÿar, Russiÿañ ÿerlerinde bolsa olar az däl. Meselem, Saraÿ-Batu - šäheri. Ol öz wagtyny ozup....Kambodja: Jeňňellik we ybadathanalar ýurdy

Aziýanyň günorta-gündogar döwletleriň arasynda Kambodja aýratyn orun eýeleýär...Çehiýa hakda faktlar

1. Çehiýada öndürilýän piwo iň süýji diýlip hasaplanylýar.
2. Çehiýada köne şäherlerinde steklopaketlary we sputnik tarelkalary görmersiňiz, sebäbi gadymy şäheriň görküni bozmak gadagan edilýär....Çölüň brillianty - Katar

Qatar, latin dildie Katar atly arab döwletiniň adynyň ýazylşy, tebigy tarapdan baý ýer diýp hasaplananok...